عضویت وندور لیستهای نفت و گاز و نیروگاه ها

برخی از وندور لیستهایی که بک افزار در آنها قرار دارد:

http://nafti.ir/wp-content/uploads/CheckList-300x200.jpg


1- شرکت پشتیبانی و تهیه کالای نفت تهران
2- شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب
3- شرکت نفت مناطق مرکزی ایران
4- شرکت نفت فلات قاره
5- شرکت مهندسی و توسعه نفت
6- شرکت ملی پالایش و پخش فراورده های نفتی ایران
7- شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت ایران
8- شرکت ملی و مهندسی ساختمان نفت ایران
9- پالایش نفت(تهران ، اصفهان ، آبادان ..... )
10- شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران
11- طراحی و مهندسی و تامین قطعات مواد شیمیایی صنایع پتروشیمی صنایع پتروشیمی(اسپک)
12- شرکت مهندسی و توسعه گاز ایران
13- سازمان توسعه برق ایران
14- شرکت پایانه های نفتی ایران
15- شرکت پروژه های نیروگاهی ایران(مپنا-مکو-توسعه1.2.3)
16- شرکت ملی پخش فراورده های نفتی ایران