کاربرد تجهیزات بک افزار در صنایع

صنایع پتروشیمی وپالایش

این تجهیزات در واحدهای مختلف ازجمله واحدهای آتش نشانی – GRP-RO - کتکراکر کاربرد زیادی دارد.

 

 

برخی مشتریان ما در صنعت پتروشیمی وپالایش

 

petro khark   petro karoon   petro arvand

 

petro bandar   petro part