کاربرد تجهیزات بک افزار در صنایع

صنایع فولاد و مس

این تجهیزات در واحدهای مختلف از جمله واحدهای ریخته گری-نوردگرم –نوردسرد- نواحی مواداولیه و احیا مستقیم – واحدانرژی سیالات –کوره های پاتیلی و.....کاربرد زیادی دارد.

 

 

برخی مشتریان ما در صنعت فولاد و مس 

folad bonab    Foolade mobarake logofoolad kavetuka   MD 1343626575 40    mes