کانورتر صنعتی

در موارد بسیاری در یک بخش مصرف صنعتی که توسط یک سیستم UPS پشتیبانی می‌شود، نیازهای متفاوتی از نظر ولتاژی و یا توانی وجود دارد. از سوی دیگر رعایت صحیح اصول ایزولاسیون از نظر نویز و یا سطوح ولتاژ امکان اشتراک تغذیه را در بسیاری از کاربردها با مشکلاتی روبرو می‌کند.
کانورترهای صنعتی امکان ایجاد سطوح تغذیه متفاوت و ایزوله را از یک منبع مشترک به سهولت فراهم می‌آورند. بعلاوه امکان کنترل و حفاظت از هر یک از این منابع قابلیت اطمینان بالایی را برای مصرف کننده بوجود می‌آورد.
کانورترهای صنعتی شرکت بک افزار ضمن دارابودن کیفیت بالا از نقطه نظر هارمونیکی راندمان بسیار مناسبی به همراه رگولاسیون دینامیکی پایدار عرضه می‌کنند که کاربرد آنها را در مصارف ابزار دقیق ویا مخابراتی به سهولت امکان پذیر می‌کند.